Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi
% 50

Devam Ediyor

Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi

 

Proje Tarihi: 21 Haziran 2021 – 21 Haziran 2022

Proje Partneri: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi

Proje İlleri: Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya, Düzce, Şanlıurfa

Proje Amaçları:

  • Daha geniş politika savunuculuğu için farkındalık artırmak, geliştirilen politikaların etkili biçimde uygulanmasına katkıda bulunmak.
  • Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik stratejik müdahale modeli geliştirmek;
  • Stratejik müdahale modelini mevsimlik fındık tarımının yapıldığı diğer bölgelerde de yaygınlaştırmak, aynı zamanda göç veren illerde (mevsimlik tarım işçilerinin kendi memleketleri) izleme faaliyetlerini uygulamak ve politika geliştirmeye katkıda bulunmak;