20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Dünyanın her yerinde çocuklar iyi bir geleceği hak ediyor. Tüm çocukların her alanda fırsat eşitliğine ihtiyacı var. Her yıl 20 Kasım’da kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü” tüm çocukların fırsat eşitliğini sağlamak, yaşam koşullarını iyileştirmek, çocuk haklarını sağlamak için farkındalık yaratabilmeyi amaçlayan evrensel bir gündür.

Çocuk haklarının korunması küresel bir sorundur. Tüm dünyada çocuk haklarının korunması ve güçlendirilmesi konusunda dünya devletleri yoğun gayretler içerisindedir. Çocuk haklarına yönelik yapılan bütün çalışmalar şüphesiz çok önemli olmakla birlikte hala çocuk hakları konusunda küresel ölçekte çocuk hakları ihlalleri yaşanmaktadır. 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaş altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlamaktadır. Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması, eğitime erişebilme hakkı, istismar, ihmal ve ekonomik sömürüden korunma hakkı, ifade özgürlüğü hakkı bu sözleşmede yer almaktadır.  

Çocuk hakları konusunda riski bir dönemden geçiyoruz. Çocuklar ihtiyaçlarını dile getiremiyor, haklarını talep edemiyor ve seslerini duyuramıyor. Dünya Çocuk Hakları Gününü sadece kutlamakla yetinmiyoruz, Pikolo Derneği olarak çocukların potansiyellerini tam gerçekleştirebilmeleri için 2014 yılından beri çocuk haklarıyla mücadele etme sürecinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde dünyanın daha yaşanılabilir olması, çocukların mutlu, huzurlu, eğitimli, sağlıklı olması gerekliliği düşüncesinden hareketle, çocuk haklarının savunucusu olmaya devam edeceğiz.


Hak ve sorumluluklarımızı hatırlatmak için;

  Temel Çocuk Hakları
· Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.
· Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir
· Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.
· Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır.
·  Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan engeli bulunan çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.
· Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır.
· Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.
· Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.
· Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.
· Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.