DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ: Eşitlik Hayal Değil

Her yıl 11 Ekim’de dünya çapında kutlanan ve bir günde sınırlı kalmasını istemediğimiz Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarımızın toplumsal olarak daha güçlü olduğu, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusunda farkındalığın arttığı bir dünya istiyoruz.

Dünyanın neresinde olursak olalım, kız çocuklarına ve kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliği direnç gösteriyor. Bu direnç kız çocuklarının haklarını ve geleceklerini olumsuz etkiliyor. Onlar seslerini duyurmak ve yaşadıkları zorlukları görmemizi istiyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kapsamına baktığımızda her çocuğun eşitlik, eğitim, sağlık, fikirlerini serbestçe ifade edebilme hakları yasalarca belirtilen hükümlerle belirlenmiştir. Ancak günümüzde temel ihtiyaçları karşılanamayan, eğitim hayatına devam edemeyen, cinsel sömürüye uğrayan ve çocuk işçi olarak çalışan milyonlarca çocuk bulunmakta.


Türk Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre; Çocuklara iyi bakım sağlamak için uygun koşulların oluşturulması vurgulanırken, çocuk işçiliği konusuna da değiniliyor. 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaklanırken, 14 yaşını tamamlamış ve zorunlu öğretim çağını tamamlamış olan çocukların; bedensel, zihinsel sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime engel olmayacak hafif işlerde günde 7, haftada 35 saatten fazla çalıştırılmayacağı belirtiliyor.

EĞİTİME ERİŞEMEYEN MİLYONLARCA KIZ ÇOCUĞU VAR


Dünyadaki her kız çocuğu ‘sen başarırsın’ özgüveni ile yetişsin, her kız çocuğu eşit eğitim ve sağlık imkânlarına sahip olsun istiyoruz. UNESCO verilerine göre, dünyada 743 milyon kız çocuğu okula gidemiyor; okula gidemeyen bu çocuklar aile işlerine yardım ediyor, kardeşlerine bakmakla sorumlu tutuluyor, mevsimlik tarım işlerinde çalışıyor.
Kız çocuklarının başarılı olabilmeleri için eğitime erişim haklarının da güvence altına alınması gerekiyor.


ÇOCUK EVLİLİKLERİ SON BULMALI


Günümüzde kız çocuklarının karşılaştığı birçok aşılması zor duvar var, “çocuk yaşta evlilik” bunlardan biri. Türkiye’de yasal evlenme yaşı 18 olarak belirlenmiştir ancak çocuklar 17 yaşına bastıklarında ailelerin ve yasal vasilerin izniyle evlenebilmektedirler. 16 yaşındaki çocuklar “istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla” mahkemeden alınan özel izinle evlenebilmektedir. Türkiye’de evlenen kız çocuklarının sayısı 2018 yılında 20 bin 809 olurken, 2019 yılında 17 bin 47 oldu. Yine TUİK’in verilerine göre 2018’de 15 yaş altı 167 çocuk doğum yaptı. Çocuk yaşta evlilikler kız çocuklarının okulu bırakmasına sebep olan, sağlıklarını tehlikeye atan ve onları aile içi şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan ciddi bir sorun. Kız çocuklarının haklarını bilmesi, eğitime erişim sağlayabilmesi ve desteklenmesi çocuk evlilikleri hakkında toplumsal bilincin oluşması oldukça önemli.


KIZ ÇOCUKLARINI DUYUYOR, DİNLİYOR VE DESTEKLİYORUZ


Çocuklar yaşadıkları problemlerin farkındalar, çünkü bu sorun ve engeller günlük hayatlarının bir parçası. Kız çocuklarının güçlenmesi için cinsiyet eşitsizliği, eğitim, çocuk işçiliği, çocuk evlilikleri gibi önemli sorunlara yönelik birçok kurum ve kuruluş tarafından projeler hayata geçirilmekte. Çocuklarımızın hayatlarını daha iyi hale getirebilmek için toplumsal farkındalığı arttırmak ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla topluma yönelik eğitimler ve farkındalık sağlayacak faaliyetler düzenlemeliyiz. Risk altındaki çocukların tespit etmeli ve mevcut faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. Kız çocuklarının daha parlak bir geleceğe sahip olabilmesi için doğdukları ülkenin, ailenin, yaşamın şartlarının ötesine geçebilmeleri, kısır döngüyü kırabilmeleri için eğitim şart.

Pikolo Derneği bu kapsamda 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirdiği projelerle 1509 kız çocuğunun hayatına dokundu. Onların akademik başarı, kendini ifade edebilme, sosyal uyum konularında gelişim sağlamaları için telafi eğitimleri ve sosyokültürel faaliyetler düzenledi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarımız için çalışıyor, üretiyor, onlar için daha parlak bir gelecek inşa ediyoruz. Değerli kızlarımız, sizler eşitlik mücadelenizde asla yalnız değilsiniz.